Privacyverklaring

Joy of Yoga, gevestigd aan de Oude Liesselseweg 16 te Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.yogadeurne.nl Oude Liesselseweg 16 Deurne +31629593711

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joy of Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, geslacht, email adres en bankrekeningnummer en het type product / dienst welke is afgenomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Joy of Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je voor- en achternaam: Omdat we jou moeten registreren als klant en omdat de naam gekoppeld is aan het produkt van je van ons afneemt.
Adres , postcode en plaats: Omdat we deze gegevens willen gebruiken om inzicht in het klanten bestand te hebben zodat we de doelgroep kunnen bepalen. Dit is om het kunnen richten van promotionele en commerciële activiteiten. 
Telefoon nummer: Om de klant te kunnen bereiken indien nodig voor informatie over de dienst of vragen met betrekking tot de verkochte dienst.
Geslacht: om onze dienstverlening en reclame uitingen te kunnen optimaliseren.
Emailadres: Om de klant te kunnen informeren over de betreffende diensten, nieuwbrieven te kunnen versturen: nieuws over de dienst, informatie over het betreffende onderwerp waarover de dienst wordt afgenomen, en administratieve en financiële mededelingen en / of vragen. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Bankrekeningnummer: Om de gekochte dienst maandelijks te kunnen incasseren, zoals afgesproken in het getekende contract met de daarbij behorende algemene voorwaarden. En om eventueel iets terug te kunnen storten indien nodig.

Joy of Yoga bewaart de persoonsgegevens van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Joy of Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joy of Yoga) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joy of Yoga deelt de gegevens met de Bank waar Joy of Yoga bij aangesloten is, om de afgenomen dienst / product financieel af te kunnen handelen en Joy of Yoga deelt de persoonsgegevens met een online klantenbeheersysteem. Dit klantenbeheersysteem is inzichtelijk door de beheerder en eigenaar van dit systeem.

Joy of Yoga zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van de leden.
Jouw voor-en achternaam zijn worden maandelijks verstrekt aan de vaste freelance docenten zodat zij inzicht verkrijgen wie er bij hen in de les zitten.
Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Joy of Yoga gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joy of Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Joy of Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joy of Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Joy of Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bewaartermijnen en reden:

Persoonsgegevens: altijd. Reden: Joy of Yoga bewaart de persoonsgegevens van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
Personalia: altijd. Reden: De naam is gekoppeld aan het afgenomen product. Joy of Yoga bewaart deze personalia van elke klant om inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de afgenomen diensten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
Adres: altijd. Reden: Omdat we deze gegevens willen gebruiken om inzicht in het klanten bestand te hebben zodat we de doelgroep kunnen bepalen. Dit is om het kunnen richten van promotionele en commerciële activiteiten.     
Telefoonnummer: bewaartermijn is altijd. Om de klant te kunnen bereiken indien nodig voor informatie over de afgenomen dienst of vragen met betrekking tot de verkochte dienst.
Geslacht: bewaartermijn: altijd. om inzicht te verkrijgen in onze klanten en onze dienstverlening en reclame uitingen te kunnen optimaliseren.
Emailadres: bewaartermijn: altijd. Om de klant te kunnen informeren over de betreffende diensten, nieuwbrieven te kunnen versturen: nieuws over de dienst, informatie over het betreffende onderwerp waarover de dienst wordt afgenomen, en administratieve en financiële mededelingen en / of vragen. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Bankrekeningnummer. Bewaartermijn: deze wordt na het beëindigen van de lopende dienst direct verwijderd uit het bank incasso systeem. Omdat het nummer zelf door de klant op het inschrijfformulier is gezet, en het inschrijfformulier digitaal wordt opgeslagen in een bestand op de computer van Joy of Yoga en ook in het online leden administratie systeem, zal dit altijd worden bewaard.                                   

Joy of Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joy of Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat onze cursisten schrijven ...

  Info & voorwaarden

  Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
  Helmond Brouwhuis - Helmond Rijpelberg - Helmond Dierdonk

  Contact

  Bellen: ma-vrij van 11.00 - 18.00 uur

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  © 2008 - 2024   Joy of Yoga - Alle rechten voorbehouden | Website: Van Dongen Design - Inloggen